*

Miikka Keränen Politiikkaa lappilaisittain vihreänä.

Kaikki blogit puheenaiheesta Varhaiskasvatuslaki

Avoin kirje Opetushallitukselle: Lasten tasa-arvo ei toteudu

Meidän perheessämme ollaan uuden tilanteen edessä, sillä kaksi pientä aloittaa kunnallisen päivähoidon. Päivät vietetään opinpolulle valmistavan varhaiskasvatuksen parissa.

Mikä on riittävä määrä hoitajia päiväkodissa?

Olen ollut nyt vajaan viikon kuopukseni mukana päiväkodissa ja nähnyt omin silmin miten homma toimii. Ensinnäkin syvä kumarrus kaikille päiväkodissa työskenteleville. Teette mittaamattoman arvokasta työtä. Esikoisella on pian kolme vuotta päiväkotiuraa takana ja olen kiitollinen siitä rakkaudesta ja huolenpidosta, mitä hän saa osakseen. Joka ikinen häntä hoitanut tekee työtä suurella sydämellä ja aidosti välittäen. Tunnelma on ollut aina hyvä ja rauhallinen. Itse en pystyisi tekemään tuota työtä. Lapsilauman kanssa työskentely vaatii omanlaisiaan voimavaroja ja pitkää pinnaa.

Varhaiskasvatuslaki tarvitsee korjausliikkeen

Varhaiskasvatuslaki astui voimaan vihdoin ja viimein elokuussa 2015. Laki korvasi vuonna 1973 säädetyn ja puhki paikatun päivähoitolain. Useat tiedotusvälineet arvioivat varhaiskasvatuslain voimaantuloa toteamalla, että – varhaiskasvatus, jota ennen kutsuttiin päivähoidoksi. Moni uutta lakia hartaasti odottanut murehti, kävikö tässä niin, että vain lain nimi muuttui ja mikään muu ei muuttunut?

Turussa rajataan jo päivähoito-oikeutta nollaan tuntiin.

Turussa päivähoito-oikeutta rajataan jo voimakkaasti ja päivähoitopaikkoja evätään kokonaan, vaikka eduskunta on hyväksynyt vasta subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen 20 tuntiin. Turun johdossa pohditaan ja selvitelläänkin parhaillaan, mitä eduskunnan päätös päivähoito-oikeuden rajaamisesta 20 tuntiin tarkoittaisi, vaikka totuus on, että päivähoito-oikeutta käytännön tasolla rajataan jo nollaan tuntiin. Sivistystoimialan palvelujohtaja päivittelee (TS  30.12.), että jatkossa kaupungille tulisi hurjan paljon lisätyötä, kun selvitellään päivähoito-oikeuksia.

Won’t somebody please think of the children!

Lapset ovat jatkuvasti välineenä poliittisessa argumentaatiossa. On näppärää perustella asioita tulevilla sukupolvilla, joilla ei kuitenkaan vielä ole omaa ääntä. Viimeiseksi tässä kunnostautui perussuomalaiset  uunituoreessa vaalimainoksessaan, jossa nurkkakuntaisuuden vaatimusta tehostetaan tytöllä, jolla on kädessään lappu tekstillä ”äänestä meille tulevaisuus”.

Ettei menisi lapsi pesuveden mukana

Keskustelu varhaiskasvatuslaista hiljeni kuin seinään, kun lakiesitys ei mennyt läpi, vaan siirtyi (onneksi!) seuraavalle eduskuntakaudelle. Juuri nyt nimeomaan pitää puhua varhaiskasvatuslaista! Keväällä valittava uusi eduskunta ja hallitus ovat ratkaisevassa asemassa. Kannattaa siis seurata, mitä ehdokkaat ovat asiasta mieltä.

Vastakkainasettelun ajan soisi olevan jo ohi varhaiskasvatuksen sektorilla

Keskustelu uudesta Varhaiskasvatuslaista käy kuumana. Myös alan opiskelijat ovat ottaneet kantaa aiheeseen aktiivisesti. Olen ollut opiskelijayhdistyksen hallituksen puheenjohtajan roolissa mukana tekemässä kannanottoa aiheesta sosionomi-opiskelijoiden näkökulmasta. Ohessa kannanotto kokonaisuudessaan:

Kannanotto hallituksen esitykseen lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 341/2014 vp)

Soffa ry keskittyy kommentoimaan hallituksen esityksen pykälien 1, 2 ja 7 säännöksiä.

Varhaiskasvatusta, ei varastointia

Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus ovat olleet tällä vaalikaudella merkittävien muutosten kohteena. Subjektiivista päivähoito-oikeutta on rajattu, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, ettei päivähoito-oikeus käytännössä ole enää subjektiivinen. Rajausta erityisesti sillä perusteella, että jos toinen vanhemmista on kotona, hän voi hyvin hoitaa kaikki perheen lapset.

Aika uudelleenajattelulle varhaiskasvatuksessa?

Uutta varhaiskasvatuslakia on pohdittu pitkään ja hartaasti. Lain uudistamistarve on kiistatta ajankohtainen, jopa polttava.Viimeiset vuosikymmenet ovat olleet varhaiskasvatusvallankumouksen aikaa jossa vastuu lasten kasvun ja kehityksen tukemisesta on enenevässä määrin siirtynyt kodin ulkopuolelle. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden myötä ovat päivähoidon tarjoavat varhaiskasvatus-palvelut saaneet jatkuvasti kasvavan kysynnän.Päiväkodit pyrkivät tätä nykyä vastaamaan varsin suureen kirjoon perheiden lastenhoitotarpeita.

Habemus Sote - Nyt pitää viedä maaliin varhaiskasvatuslain uudistus!

Hallitus sai yhdessä opposition kanssa aikaiseksi sovun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä tulevaisuudessa. Vaikka mallin toteuttamisen yksityiskohdista joudutaan vielä keskustelemaan erikseen, nyt on valittu se runko, jonka ympärille voidaan alkaa koota muskeleita joilla sosiaali- ja terveysalan mittavat haasteet saadaan selätettyä.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä