Miikka Keränen Politiikkaa lappilaisittain vihreänä.

Naisen paikka ja ilmastonmuutos

  • Yhdenvertaisessa yhteiskunnassa vastuu ilmastosta sekä vapaus harrastaa ja osallistua yhteiskuntaan jakautuvat tasapuolisesti.
    Yhdenvertaisessa yhteiskunnassa vastuu ilmastosta sekä vapaus harrastaa ja osallistua yhteiskuntaan jakautuvat tasapuolisesti.

Tulevien eduskuntavaalien listalle on nousemassa paljon tärkeitä uudistuksia, kuten perhevapaat - vaikka tasa-arvon lisääminen työelämään olisi pitänyt mielestäni olla asialistalla jo huomattavasti aiemmin. Perhevapaauudistuksessa kun ei kuitenkaan ole kyse vain naisten asemasta, työelämästä ja perheistä - vaan myös esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnasta.

Perhevapaauudistuksen perustana pitää olla ajatus siitä, että se lisää tasa-arvoa: Äideillä pitää olla nykyistä paremmat mahdollisuudet työelämässä ja isillä perhe-elämässä. Sen pitää vastata työn murrokseen ja muutokseen, tarjoten modernin hyvinvointivaltion ratkaisu perhepolitiikkaan. Itse kannatan 6+6+6 mallia, jossa vanhempainvapaita korvamerkitään molemmille vanhemmille, mutta perheellä säilyy myös edelleen vapaus valita itse, miten yhden puolivuotisensa käyttää. Tarvitaan radikaali kokonaisuudistus, jossa “vapaus valita” ei kuitenkaan tarkoita sitä, että niitä käyttää liki yksinomaan vain naiset.

Nykyisen mallin ja politiikan ajatuksena kun on mielestäni edelleen se, että naisen paikka on kotona ja miehen töissä. Se syrjii ja sortaa siis sekä naisia että miehiä. Kaikilla pitää olla yhdenvertaiset mahdollisuudet ja oikeudet sekä työ- että perhe-elämään. Vanhentuneet käsitykset ja roolit joutavat romukoppaan.

Nykymalli ei muuten syrji vain niitä naisia, jotka jäävät työelämästä sivuun, vaan myös niitä yrittäjiä, jotka toimivat naisvaltaisilla aloilla - aloilla, joissa muuten naisyrittäjät pääasiassa toimivat. Yksi vauva maksaa työnantajalle peräti 17 500 euroa, eikä 2500 euron kertakorvaus siis vielä riitä radikaaliksi uudistukseksi. Vanhemmuuden kustannusten korvausperusteita tulee muuttaa niin, että esimerkiksi selkeästi raskaudesta johtuvat sairauspoissaolot määriteltäisiin vanhemmuudesta aiheutuviksi kustannuksiksi, jotka korvataan työnantajille. Vastaavasti työnantajille tulee korvata sairaan lapsen hoidosta aiheutuvia sairaslomapalkkakuluja.

 

Nämä sukupuoliroolit ja vanhentuneet käsitykset sekä niistä aiheutuva syrjintä ja epätasa-arvo vaikuttavat kuitenkin yhteiskuntaamme työelämää laajemminkin. Ne vaikeuttavat nimittäin ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Jokainen meistä voi parhaiten vaikuttaa omaan ilmastojalanjälkeensä kulutustottumuksiaan muuttamalla, ja ottamalla kestävän kehityksen huomioon esimerkiksi asumisessa ja liikkumisessa. Esimerkiksi ruokailutottumuksiaan muuttamalla voi vähentää merkittävästi kasvihuonepäästöjä - siis enemmän kasviksia ja vähemmän eläinperäisiä tuotteita. Näitä päätöksiä tehdään etenkin vapaa-ajalla ja arjessa.

Epätasa-arvoinen työ- ja perhe-elämä tarkoittaa kuitenkin myös vääjäämättä sitä, että nämä arjen valinnat kestävimmistä elintavoista lankeavat usein naisten harteille, kun he tekevät kulutusta koskevia valintoja perheissä. Yhdenvertaisemmin jakaantuneet tehtävät niin töissä kuin kotona tarkoittavat myös sitä, että kaikki ovat yhtälailla mukana näissä valinnoissa, perehtymässä niihin ja kantamassa vastuuta. Arjessa tapahtuviin kulutuspäätöksiin ja niiden ilmastovastuullisuuteen tarvitaan kaikkien työpanosta.

Tasa-arvoisempi työelämä tarkoittaa siis myös tasa-arvoisempaa vapaa-aikaa. Vapaa-ajalla ei tehdä vain niitä kulutuspäätöksiä, vaan myös valintoja esimerkiksi harrastuksista ja lomanvietosta. Vapaa-ajalla voidaan myös ottaa osaa kansalaisyhteiskuntaan ja vapaaehtoistyöhön, jossa erilaisiin epäkohtiin puututaan. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuleekin läpileikata (perhe)politiikkaa niin kattavasti, että se takaa kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet vapaa-aikaan, jossa voi hoitaa sekä omaa hyvinvointiaan että yhteisönsä hyvinvointia. Kansalaisyhteiskunnassa toimiminen on tärkeä osa ilmastonmuutoksen torjumista, ja siihen pitää olla kaikilla mahdollisuus.

Vapaa-ajan ja arjen tasa-arvoa tarvitaan myös siihen, että jokaisella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua politiikkaan ja yhteiseen päätöksentekoon haluamallaan tavalla. Vastuu perheestä ei voi olla syy naiselle jättää asettumasta ehdolle esimerkiksi kuntavaaleissa.

Vapaa-ajan, työelämän ja sitä kautta myös varallisuuden tasa-arvoistaminen ovat myös siinä mielessä tärkeitä asioita, että ne ovat olennaisia myös sijoittamisen kannalta. Sijoittaminen kun on myös äärimmäisen tärkeässä osassa ilmastonmuutoksen torjumisessa - ja ilmeisesti juuri naiset ovat halukkaita sijoittamaan vastuullisesti. Tuloerojen lisäksi on voitava katsoa myös varallisuuseroja, joten siitäkin näkökulmasta yhä useamman laajempi varallisuus on tärkeä yhteiskunnallinen haaste.

Seuraavan hallituksen tulee olla feministinen hallitus, joka lisää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikille ihmisille, kaikkialla yhteiskunnassa. Perhevapaauudistus ja työelämän tasa-arvoistaminen on varmaankin yksi isoimmista asioista ja siihen tulee suhtautua kunnianhimolla ja vakavuudella. Sen kautta kun voidaan rakentaa Suomea, jossa sekä mahdollisuudet että vastuut jakautuvat tasapuolisemmin. Ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvitaan yhteiskunta, jossa ihan kaikki ovat tasa-arvoisia keskenään.


Kirjoittaja on rovaniemeläinen kaupunginvaltuutettu ja vihreiden puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtaja. 

 


P.S. Kuten jo tekstistäni huomaa, on näistä asioista kirjoittaminen ja puhuminen hankalaa niin, että se ottaisi selvästi huomioon myös perheiden ja sukupuolen moninaisuuden. Ylläoleva on tarkoitettu siis kaikille, vaikka selvyyden vuoksi ja (tahallisten) väärinkäsitysten välttämiseksi käytänkin paljon sanoja äiti, isä, mies ja nainen. Lisäksi tekstissä on yleistyksiä, jotka eivät tietenkään aina pidä paikkaansa - esimerkiksi monissa perheissä miehet/isät tekevät ihan yhtälailla valintoja ja päätöksiä kulutuksen suhteen. Vapaa-ajasta ja sijoittamisesta puhuminen on monesti elitististä, sillä ne eivät ole yhtä lailla kaikkien saavutettavissa, mutta pyrin käyttämään niitä esimerkkeinä - oikeudenmukaisempi verotus ja sosiaaliturvajärjestelmä tai vaikkapa sijoituskasvatus ja -koulutus ovat toisten blogien aiheita.
 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Paljon positiivisia asioita, mutta minulle kelpaa vain aitoa tasa-arvoa ajava hallitus. Feministinen ei käy.

Käyttäjän miikkakeranen kuva
Miikka Keränen

Feminismi on yksi tapa ja työkalu, jolla lähestyä tasa-arvoa ja pyrkiä siihen. Itse kannatan sitä, koska se on selkeästi kaikkien sukupuolien tasa-arvoa, eikä vaikkapa istuvan hallituksen "tasa-arvoa", joka a) on olevinaan valmis, b) koskee vain miehiä ja naisia, ja c) jota kannattaa niin Timo Soini kuin Jussi Halla-aho, joiden kanssa olen erittäin paljon eri mieltä hyvin keskeisistä tasa-arvoon liittyvistä asioista.

Toimituksen poiminnat