Miikka Keränen Politiikkaa lappilaisittain vihreänä.

Vuotos-vitkuttelun on loputtava

Rovaniemen kaupunginhallitus päätti, että kaupunki valittaa valtioneuvoston päätöksestä estää Kemihaaran tulva-allas. Hallituksen enemmistö siis haluaa vielä jatkaa vuosikymmenten Vuotos-vitkuttelua, vaikka alue on todettu KHO:n päätöksellä luontoarvoiltaan korvaamattomaksi, se on Natura 2000 -suojeltu ja tulvasuojeluun on olemassa myös muita ratkaisuja.

On erittäin valitettavaa ja huolestuttavaa, että kaupunginhallitus ei ota Natura-suojeluohjelmaa vakavasti. Suojelupäätökset on tehty alueen ja sen tulevaisuuden kokonaisetua ajatellen. Luonnon itseisarvoa tulee kunnioittaa, mutta on otettava huomioon myös tulevien sukupolvien oikeus nauttia Suomen kansallisaarteista. Puhumattakaan siitä, mitä luonto merkitsee matkailualoille ja niiden kehitykselle.

On hyvä, ettei Lapin liitto valita päätöksestä. Onkin tärkeää, että maakuntatasolla osataan jo tehdä koko aluetta hyödyttäviä päätöksiä, eikä jäädä kiinni yhteen toimimattomaan ideaan. Rovaniemen kaupunginhallitukselta on vastuutonta jarruttaa aluekehitystä Lapissa tällä tavoin.

Vuotokseen hirttäytyminen tarkoittaa, että hyväksyttävissä olevien tulvasuojelun keinojen suunnittelu lykkääntyy. Epävarma ja alati uhattuna oleva tulevaisuus eivät ole kestävä pohja alueen kehittämiselle.

Kaupungin kannalta erittäin tärkeä yleinen etu on, että luontoa arvostetaan ja suojelualueita kunnioitetaan. Yhteinen etu ei ole, että vastoin viranomaisten ja muiden asiantuntijoiden lausuntoja kaupunki haluaa vielä edistää Vuotosta. Tulvasuojelu on otettava huomioon, mutta ei luontoa tuhoamalla tai aluekehitystä hidastamalla. 

Miikka Keränen
Jorma Kuistio
Anna Suomalainen 

Julkaistu alunperin Lapin Kansassa 6. maaliskuuta, 2018. 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat