Miikka Keränen Politiikkaa lappilaisittain vihreänä.

Tasa-arvo ei ole valmis

Vihreät on tehnyt tänä viikonloppuna muutakin kuin vain eronnut hallituksesta. Vihreiden puoluevaltuuskunta hyväksyi vihreille uuden tasa-arvopoliittisen linjapaperin. Tasa-arvo ei ole valmis, ja vihreät tekee siitä valmiimman mm. purkamalla sukupuolirooleja ja vähentämällä väkivaltaa. 

Vihreät lähtee liikkeelle siitä tosiasiasta, että maailmassa on paljon sukupuolittuneita ja epätasa-arvoisia rakenteita, joita pitää purkaa. Haluamme lisätä kaikkien sukupuolten tasa-arvoa; haluamme yhteiskunnnan jossa mikään sukupuoli ei rajoita kenenkään elämää. Sukupuolen moninaisuus on arkea ja todellisuutta, ei mielipidekysymys. Jokaisella tulee olla loukkaamaton oikeus ilmaista sukupuoltaan ja seksuaalisuuttaan haluamallaan tavalla, vauvasta vaariin. 

Koulutuksen tulee olla sukupuolisensitiivistä: annetaan yksilön kasvaa omana itsenään, eikä sukupuoliroolin vankina. Opetuksen tulee purkaa jäykkiä sukupuolirakenteita, eikä pitää niitä yllä. Tasa-arvo tulee olla osa kasvatusta ja koulutusta aina päiväkodista armeijaan asti: vihreät haluaa vapaaehtoisen ja sukupuolineutraalin asepalveluksen Suomeen.

Vihreille henkilökohtainen koskemattomuus on ensisijainen ihmisoikeus: Meillä on nollatoleranssi kaikenlaiseen ja kaikkiin sukupuoliin kohdistuvaan väkivaltaan. Seksuaalirikoksista määrättäviä tuomioita tulee kiristää, perheväkivallan tulee ottaa entistä järjestelmällisemmin huomioon huoltajuudesta päätettäessä. Asenteisiin on puututtava: esimerkiksi naisen väkivallan kohteeksi joutuneen miehen vähättely on karsittava pois. Valtion transihmisiä ja intersukupuolisia henkilöitä kohtaan kohdistama väkivalta on lopetettava. Kaikki lasten ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset on kiellettävä.

Seksuaalinen itsemääräämisoikeus on ihmisoikeus. Sukupuolen vahvistamisen tulee olla ihmisen itsensä päätettävissä. Juridinen ja lääketieteellinen sukupuolen korjaus erotetaan toisistaan ja juridisen sukupuolen perustaksi otetaan henkilön oma ilmoitus ja itsemäärittely. Suomalaisilla tulisi olla oikeus ilmoittaa juridiseksi sukupuolekseen määrittelemätön sukupuoli.

Vihreät haluaa lisätä perheoikeuksia erilaisille perheille: perheille, joissa on samaa sukupuolta olevat vanhemmat, useampia tai vähemmän kuin kaksi juridista vanhempaa, erilaiset uusperheet, jne. Valtion tulee järjestelmällisesti harjoittaa sellaista tukipolitiikkaa, joka kannustaa aktiivisesti  hoivavastuun jakamiseen perheissä, mikä parantaisi naisten työmarkkina-aseman lisäksi isien asemaa tasa-arvoisena vanhempana ja huoltajuuskiistoissa. 

Sukupuolten välisten tasa-arvoa työelämässä on lisättävä. Tasa-arvoselvitykset julkisine palkkatietoineen ja palkkaperusteineen tulee olla kaikilla työpaikoilla - myös yksityisellä sektorilla - työntekijöiden  nähtävissä jatkuvasti, ilman erillistä pyyntöä. Suomessa tulee laatia sitova ja konkreettinen tasa-arvoinen  samapalkkaisuusohjelma.

Vihreät haluaa pitää kiinni hyvästä julkisesta terveydenhuollosta. Se takaa heikoimmassa asemassa olevien turvan ja terveyden. Terveydenhuolto on tasa-arvopolitiikkaa, sillä sen avulla tasataan syntyviä eroja. Neuvolatoimintaa tulee kehittää enemmän koko  perhettä tukevaksi toiminnaksi, esimerkiksi ottamalla ohjelmaan isien terveystarkastukset ja  perheväkivaltakyselyn täyttö myös miehille.

Vihreät sanoutuu irti kaikenlaisesta rasismista, syrjinnästä, homofobiasta ja ihmisryhmien leimaamisesta. Tasa-arvopolitiikka ei tehdä silloin, kun on varaa: tasa-arvoisen yhteiskunnan  ajaminen on perustavaa laatua oleva ja luovuttamaton tavoite kaikkina aikoina ja kaikissa tilanteissa.

Ohjelman stilisoimattoman version löydät täältä. Kirjoitukseni sisältää suoria lainauksia ohjelmasta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Jukka Mäkinen

Kuten todettua, vihreät eivät ole olleet ympäristöliike sen jälkeen kun puolue perustettiin. Vihreys nykyisin tarkoittaa sukupuolivähemmistöa ja asialla ratsastajia.

Sääliksi käy noita muutamia vanhoja ukkovihreitä jotka vielä sinnittelevät kyydissä, kun ympäristö on jäänyt täysin taka-alalle puolueen linjassa.

Sinänsä ihan ymmärrettävää, sukupuolivähemmistöt keräytyvät yhteen joukkoon, ja he näkevät lähes kaiken sen yhden asian värittämien silmälasien läpi. Vaikeaa toimia toisin, sukupuolivähemmistöön kuuluminen on kuitenkin erittäin henkilökohtainen ja jatkuvasti lähellä oleva asia.

Hallituksessa tuollaisella puolueella ei kyllä olisi mitään asiaa, mutta ne muutamat asialla ratsastavat pyrkyrit jotka puolueen johtoon aina päätyvät, ajavat pääasiassa omaa taloudellista etuaan, ja ministerinliksa on aika mukavaa, varsinkin kun lähes kaikki elämisen kulut saadaan valtion piikkiin.

Käyttäjän miikkakeranen kuva
Miikka Keränen

Ympäristöasia elää ja voi hyvin edelleen vihreiden politiikassa, ja olemme edelleen ainoa varteenotettava ympäristöpuolue Suomessa. Se ei ole mihinkään poistunut tai vähentynyt.

Emme kuitenkaan ole vain yhden asian puolue, sillä politiikka ei ole nollasumma-peliä. Samalla kun ajamme entistä kunnianhimoisempaa ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa, voimme ajaa myös ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa. Ne eivät ole toisiltaan pois, pikemminkin päinvastoin.

Vihreä kädenjälki näkyy hallituksessa. Hallitustaipaleestamme voi lukea lisää täältä: http://www.vihreat.fi/hallitustie

En allekirjoita lainkaan näkemystäsi siitä, että sukupuoli(- ja seksuaali)vähemmistöt keräytyisivät jotenkin yhteen joukkoon. Emme ole homogeeninen joukko. Vähemmistöön kuuluvia ihmisiä on eri puolueissa edustettuna myöskin, eivät kaikki "homot" kuulu vihreisiin.

Vihreillä on mielestäni paras vähemmistöjen asioita koskeva politiikka, mutta se ei ole aina syy yksilölle liittyä puolueeseen tai äänestää sitä. Moni vähemmistöön kuuluva tekee äänestyspäätöksen aivan eri kriteereillä.

Ministerien edut ovat samat puoluekannasta riippumatta.

Käyttäjän ilarikiema kuva
Ilari Kiema

Transihmisten oikeuksien ja valintatilanteiden kehystäminen tasa-arvopolitiikan kysymyksiksi ja sijoittaminen tasa-arvohallintoon saattaa olla asianosaisille ongelmallista ja vierasta.

Tasa-arvopolitiikan pitäisi parantaa sen piiriin erikseen luettujen ryhmien toimintamahdollisuuksia. Transihmisten osalta vaikutus saattaa kuitenkin olla päinvastainen - esimerkiksi Se, että asianosainen ei sitten löydä Suomesta mitään työtä ja sitä kautta toimeentuloa.

Tasa-arvovaltuutetun toimisto on 2012 tuottanut selvityksen Sukupuolivähemmistöjen asemasta Suomessa. Alaluvussa "Termit ja määritelmät" kerrotaan, mitä ryhmiä tarkoitettuihin tihmisiin kuuluu. Aineellistetaan määritelmä ja sijoitetaan määritelmän kehikkoon voimavaroja ja pysyviä toimintamalleja ja otetaan jokin kulttuurisesti olemassaoleva säännöstö sille, mitä pidetään maskuliinisena ja feminiinisenä. Tällöin tuloksena saattaa olla, että henkilö ei näillä asetuksilla todellakaan voi tai halua toimia suomalaisen yhteiskunnan koulutus - tehtävä vastaavuuksien ja vertailujen ja suunnitelmien mukaisesti. Tämä ei aiheudu syrjinnästä tai ympäristön asenteista. Suomalaisessa koulutuskeskeisessä tästä on Se seuraus, että henkilö ei sitten löydä mitään työtä.

Vihreiden paperissa halutaan lisää tutkimustietoa sukupuolesta. Michel Foucault on kirjoittanut, että meidän yhteiskuntamme on ainoa, jossa on Scientia sexualis, tieteellinen tieto seksistä. Toinen historiallinen vaihtoehto olisi Ars erotica, nautinnon taide. Suomenkielisessä laitoksessa (1998) seksi on käännetty virheellisesti sukupuoleksi, mutta kirjoittajan kumma huumori silti välittyy: "Suhde salaisuuden tuntevaan mestariin on siis olennainen -- Väitetään, että tämä mestarin määräykseen perustuva oppi, jonka hedelmät ovat paljon antoisammat kuin reseptien ikävyydestä voisi päätellä, muuttaa sen, joka onnistuu pääsemään etuoikeutettuun asemaan -- Meidän kulttuurissamme ei ainakaan päältä katsoen ole ars eroticaa." (Foucault 1998, 46.) Syvemmältä ja transihmisten kulmasta katsottuna tietysti on, joten kaikki asianomaiset eivät edes halua, että institutionalisoituihin diskursiivisiin muodostumiin kertyisi merkityksellistä tietoa seksistä/sukupuolesta. Tällöin sitä ei myöskään kerry.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Tuolla Tiede lehden keskustelupalstalla ruodittiin kehitysvammaisten seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Esille tuli mm. näkemyksiä, joiden mukaan vaikka kehitysvammainen olisi älyllisesti lapseen verrattavalla tasolla, niin hän ei ole lapsi, vaan aikuinen, ja siksi hänellä tulee olla täysi aikuisen seksuaalinen itsemääräämisoikeus. Näin ollen kehitysvammaisen seksuaalioikeuksia ei saisi mitenkään rajoittaa, ja kehitysvammaisella tulee olla vapaus harjoittaa seksiä oman mielensä mukaan.

Vihreiden ohjelmasta saa sen kuvan, että vihreät ovat samoilla linjoilla Tiede-lehden palstan keskustelijoiden kanssa?

Toisaalta Tiede-lehden keskusteluissa nousi esiin myös ne ongelmat, että kehitysvammainen voi ajatua tavanomaisesta poikkeaviin tilanteisiin, jos hän esimerkiksi hakee rakkautta ja hyväksyntää juopporemmin keskuudesta.
http://www.tiede.fi/keskustelu/4001956/ketju/halli...

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen

"Opetuksen tulee purkaa jäykkiä sukupuolirakenteita, eikä pitää niitä yllä.."

"Tasa-arvoselvitykset julkisine palkkatietoineen ja palkkaperusteineen tulee olla kaikilla työpaikoilla - myös yksityisellä sektorilla - työntekijöiden nähtävissä jatkuvasti, ilman erillistä pyyntöä."

Toisaalla halutaan purkaa jäykkiä rakenteita ja toisaalla lisätä niitä. Ristiriitaista.

Käyttäjän miikkakeranen kuva
Miikka Keränen

En ymmärrä lainkaan mitä ajat takaa. Haluaisitko selventää? Miten ihmeessä palkkatietojen esilläolo lisää jäykkiä sukupuolirakenteita?

Toimituksen poiminnat